alfa mazowsze sp. z o.o.

Dane rejestrowe

ALFA MAZOWSZE SP. Z O.O. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7743212660 Numer statystyczny (Regon): 146139495 Numer KRS: 0000422432, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nadany 29 maja 2012 r.) Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł

Adres:
Hubalczyków 11
09-409 Płock

E-mail: sekretariat@alfamazowsze.pl
NIP: 774-321-26-60

Adres korespondencyjny

alfa mazowsze sp. z o.o.
Hubalczyków 11
09-409 Płock

Tel.: +48508199065

Obszary działalności

W ujęciu ogólnym przedmiotem działalności firmy są:

 • działalność medyczna, w zakresie rehabilitacji leczniczej,
 • usługi informatyczne, głównie w zakresie obsługi oprogramowania,
 • usługi księgowe.

 

Działalność medyczna: https://www.facebook.com/alfamedyczna

 

Kiedy pracujemy?
Czas pracy obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

Formularz kontaktowy

 _____  _ __ ______  ____ 
 | __ \ | |/ / |____ | | _ \ 
 | |__) | | ' /   / / | |_) |
 | ___/ | <   / /  | _ < 
 | |   | . \  / /  | |_) |
 |_|   |_|\_\ /_/   |____/